Falsafah

Yayasan Caraka Nusantara bekerja dengan falsafah “Ikhlas berkarya untuk memberi Arti Hidup dengan mengamalkan ilmu dalam partisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa”